آیکون منو

رزرو مسجد توفیق مشهد با یک تماس

مسجد توفیق مشهد

آسانسور : دارد

جهت تماس برای رزرو ضربه بزنید

منطقه

این مسجد در خیابان احمد آباد قرار دارد

بلوار رضا - انتهای رضا ۹

صندلی آقایان

تعداد صندلی های تعبیه شده در قسمت آقایان مسجد

۱۱۰ عدد

ظرفیت کل

تعداد تقریبی افرادی که می توانند در داخل این مسجد حضور پیدا کنند

۸۰۰ نفر

صندلی بانوان

تعداد صندلی های تعبیه شده در قسمت بانوان مسجد

۱۸۰ عدد

رزرو مساجد مشهد

X

مسجد توفیق مشهد تلفن و آدرس جهت رزرو مسجد توفیق - شرکت تشریفات شمس