آیکون منو

مسجد توفیق مشهد | رزرو و شماره تماس

مسجد توفیق مشهد

آسانسور : دارد شماره‌تماس:09150606206

جهت تماس برای رزرو ضربه بزنید

منطقه

این مسجد در خیابان احمد آباد قرار دارد

بلوار رضا - انتهای رضا ۹

صندلی آقایان

تعداد صندلی های تعبیه شده در قسمت آقایان مسجد

۱۱۰ عدد

ظرفیت کل

تعداد تقریبی افرادی که می توانند در داخل این مسجد حضور پیدا کنند

۸۰۰ نفر

صندلی بانوان

تعداد صندلی های تعبیه شده در قسمت بانوان مسجد

۱۸۰ عدد

رزرو مساجد مشهد

X

مسجد توفیق مشهد | تلفن و آدرس جهت رزرو✔️ کمترین زمان