آیکون منو

مسجد سجاد مشهد | رزرو و شماره تماس

مسجد سجاد مشهد

آسانسور : به دلیل همسطح بودن مسجد در قسمت آقایان و بانوان نیازی به آسانسور نیست. شماره‌تماس:09150606206

جهت تماس برای رزرو ضربه بزنید

منطقه

این مسجد در خیابان سجاد قرار دارد

بلوار سجاد، نبش سجاد 21

صندلی آقایان

تعداد صندلی های تعبیه شده در قسمت آقایان مسجد

80 عدد

ظرفیت کل

تعداد تقریبی افرادی که می توانند در داخل این مسجد حضور پیدا کنند

800 نفر

صندلی بانوان

تعداد صندلی های تعبیه شده در قسمت بانوان مسجد

80 عدد

رزرو مساجد مشهد

X

مسجد سجاد مشهد + مسجد امین مشهد | تلفن و آدرس جهت رزرو تشریفات شمس