آیکون منو

رزرو مسجد سجاد مشهد با یک تماس

مسجد سجاد مشهد

آسانسور : به دلیل همسطح بودن مسجد در قسمت آقایان و بانوان نیازی به آسانسور نیست.

جهت تماس برای رزرو ضربه بزنید

منطقه

این مسجد در خیابان سجاد قرار دارد

بلوار سجاد، نبش سجاد 21

صندلی آقایان

تعداد صندلی های تعبیه شده در قسمت آقایان مسجد

80 عدد

ظرفیت کل

تعداد تقریبی افرادی که می توانند در داخل این مسجد حضور پیدا کنند

۳۵۰ نفر

صندلی بانوان

تعداد صندلی های تعبیه شده در قسمت بانوان مسجد

80 عدد

رزرو مساجد مشهد

X

مسجد سجاد مشهد به همراه تلفن و آدرس مسجد سجاد مشهد - شرکت تشریفات شمس