آیکون منو

رزرو مسجد سجاد مشهد با یک تماس

مسجد سجاد مشهد

آسانسور : به دلیل همسطح بودن مسجد در قسمت آقایان و بانوان نیازی به آسانسور نیست.

جهت تماس برای رزرو ضربه بزنید

منطقه

این مسجد در خیابان سجاد قرار دارد

بلوار سجاد، نبش سجاد 21

صندلی آقایان

تعداد صندلی های تعبیه شده در قسمت آقایان مسجد

80 عدد

ظرفیت کل

تعداد تقریبی افرادی که می توانند در داخل این مسجد حضور پیدا کنند

800 نفر

صندلی بانوان

تعداد صندلی های تعبیه شده در قسمت بانوان مسجد

80 عدد

رزرو مساجد مشهد

X

مسجد سجاد مشهد تلفن و آدرس جهت رزرو | تشریفات شمس - شرکت تشریفات شمس