آیکون منو

حسینیه تهرانی ها | رزرو و شماره تماس

حسینیه تهرانی ها

آسانسور : دارد.

منطقه

این مسجد در خیابان آخوند خراسانی قرار دارد

خیابان اخوند خراسانی، بین میدان گنبد سبز و خراسانی 12

صندلی آقایان

تعداد صندلی های تعبیه شده در قسمت آقایان مسجد

60 عدد

ظرفیت کل

تعداد تقریبی افرادی که می توانند در داخل این مسجد حضور پیدا کنند

۵۰۰ نفر

صندلی بانوان

تعداد صندلی های تعبیه شده در قسمت بانوان مسجد

60 عدد

رزرو مساجد مشهد

X

حسینیه تهرانی ها به همراه آدرس تلفن تشریفات