آیکون منو

مسجد ثامن الائمه مشهد | رزرو و شماره تماس

مسجد ثامن الائمه مشهد

آسانسور : دارد

جهت تماس برای رزرو ضربه بزنید

منطقه

این مسجد در خیابان فرامرز عباسی قرار دارد

خیابان فرامرز عباسی , فرامرز عباسی ۸

صندلی آقایان

تعداد صندلی های تعبیه شده در قسمت آقایان مسجد

۶۰ عدد

ظرفیت کل

تعداد تقریبی افرادی که می توانند در داخل این مسجد حضور پیدا کنند

500 نفر

صندلی بانوان

تعداد صندلی های تعبیه شده در قسمت بانوان مسجد

۶۰ عدد

رزرو مساجد مشهد

X

مسجد ثامن الائمه مشهد به همراه آدرس و شماره تلفن