آیکون منو

مسجد صاحب الزمان مشهد | رزرو و شماره تماس

مسجد صاحب الزمان مشهد

امکانات رفاهی : سرویس بهداشتی ، کفشداری ، جای پارک متوسط ، آسانسور

جهت تماس برای رزرو ضربه بزنید

منطقه

این مسجد در خیابان صاحب الزمان قرار دارد

میدان صاحب الزمان

صندلی آقایان

تعداد صندلی های تعبیه شده در قسمت آقایان مسجد

۷۰ عدد

ظرفیت کل

تعداد تقریبی افرادی که می توانند در داخل این مسجد حضور پیدا کنند

۳۰۰ نفر

صندلی بانوان

تعداد صندلی های تعبیه شده در قسمت بانوان مسجد

۶۰ عدد

رزرو مساجد مشهد

X

مسجد صاحب الزمان مشهد