آیکون منو

رزرو مسجد المهدی فلسطین مشهد با یک تماس

مسجد المهدی فلسطین مشهد

آسانسور : دارد

جهت تماس برای رزرو ضربه بزنید

منطقه

این مسجد در خیابان فلسطین قرار دارد

خیابان فلسطین , نبش فلسطین ۱۴

صندلی آقایان

تعداد صندلی های تعبیه شده در قسمت آقایان مسجد

۸۰ عدد

ظرفیت کل

تعداد تقریبی افرادی که می توانند در داخل این مسجد حضور پیدا کنند

500 نفر

صندلی بانوان

تعداد صندلی های تعبیه شده در قسمت بانوان مسجد

۸۰ عدد

رزرو مساجد مشهد

X

مسجد المهدی فلسطین مشهد تلفن و آدرس جهت رزرو | تشریفات شمس - شرکت تشریفات شمس