آیکون منو

رزرو مسجد امام علی فرامرز با یک تماس

مسجد امام علی فرامرز

آسانسور : به دلیل همسطح بودن قسمت آقایان و بانوان نیازی به آسانسور نیست.

جهت تماس برای رزرو ضربه بزنید

منطقه

این مسجد در خیابان فرامرز عباسی قرار دارد

بین فرامرز عباسی ۱۹ و ۲۱

صندلی آقایان

تعداد صندلی های تعبیه شده در قسمت آقایان مسجد

۷۰ عدد

ظرفیت کل

تعداد تقریبی افرادی که می توانند در داخل این مسجد حضور پیدا کنند

۵۰۰ نفر

صندلی بانوان

تعداد صندلی های تعبیه شده در قسمت بانوان مسجد

۷۰ عدد

رزرو مساجد مشهد

X

رزرو مسجد امام علی فرامرز عباسی به همراه شماره تلفن و آدرس - شرکت تشریفات شمس