آیکون منو

مسجد امام علی فرامرز | رزرو و شماره تماس

مسجد امام علی فرامرز

آسانسور : به دلیل همسطح بودن قسمت آقایان و بانوان نیازی به آسانسور نیست. شماره‌تماس:09150606206

جهت تماس برای رزرو ضربه بزنید

منطقه

این مسجد در خیابان فرامرز عباسی قرار دارد

بین فرامرز عباسی ۱۹ و ۲۱

صندلی آقایان

تعداد صندلی های تعبیه شده در قسمت آقایان مسجد

۷۰ عدد

ظرفیت کل

تعداد تقریبی افرادی که می توانند در داخل این مسجد حضور پیدا کنند

۵۰۰ نفر

صندلی بانوان

تعداد صندلی های تعبیه شده در قسمت بانوان مسجد

۷۰ عدد

رزرو مساجد مشهد

X

رزرو مسجد امام علی فرامرز عباسی - ادرس و شماره تماس رزرو