آیکون منو

رزرو مسجد النبی مشهد با یک تماس

مسجد النبی مشهد

آسانسور : دارد.

جهت تماس برای رزرو ضربه بزنید

منطقه

این مسجد در خیابان کوهسنگی قرار دارد

نبش کوهسنگی ۵

صندلی آقایان

تعداد صندلی های تعبیه شده در قسمت آقایان مسجد

70 عدد

ظرفیت کل

تعداد تقریبی افرادی که می توانند در داخل این مسجد حضور پیدا کنند

۵۰۰ نفر

صندلی بانوان

تعداد صندلی های تعبیه شده در قسمت بانوان مسجد

130 عدد

رزرو مساجد مشهد

X

مسجد النبی کوهسنگی مشهد به همراه آدرس تلفن تشریفات - شرکت تشریفات شمس