آیکون منو

مسجد غدیر باباعلی ارشاد مشهد | رزرو و شماره تماس

مسجد غدیر باباعلی ارشاد مشهد

امکانات رفاهی: جای پارک خوب شماره‌تماس:09150606206

جهت تماس برای رزرو ضربه بزنید

منطقه

این مسجد در خیابان معلم قرار دارد

بین معلم 33 و 35

صندلی آقایان

تعداد صندلی های تعبیه شده در قسمت آقایان مسجد

80 عدد

ظرفیت کل

تعداد تقریبی افرادی که می توانند در داخل این مسجد حضور پیدا کنند

600 نفر

صندلی بانوان

تعداد صندلی های تعبیه شده در قسمت بانوان مسجد

80 عدد

رزرو مساجد مشهد

X

مسجد غدیر باباعلی ارشاد مشهد -  مسجد غدیر فلاحی مشهد -مسجد غدیر بلوار معلم مشهد