آیکون منو

مسجد غدیر باباعلی ارشاد مشهد | رزرو و شماره تماس

مسجد غدیر باباعلی ارشاد مشهد

امکانات رفاهی: جای پارک خوب

جهت تماس برای رزرو ضربه بزنید

منطقه

این مسجد در خیابان معلم قرار دارد

بین معلم 33 و 35

صندلی آقایان

تعداد صندلی های تعبیه شده در قسمت آقایان مسجد

80 عدد

ظرفیت کل

تعداد تقریبی افرادی که می توانند در داخل این مسجد حضور پیدا کنند

600 نفر

صندلی بانوان

تعداد صندلی های تعبیه شده در قسمت بانوان مسجد

80 عدد

رزرو مساجد مشهد

X

مسجد غدیر باباعلی ارشاد مشهد تلفن و آدرس جهت رزرو | تشریفات شمس