آیکون منو

رزرو مسجد الزهرا احمدآباد مشهد با یک تماس

مسجد الزهرا احمدآباد مشهد

آسانسور : دارد

جهت تماس برای رزرو ضربه بزنید

منطقه

این مسجد در خیابان احمد آباد قرار دارد

خیابان احمدآباد , حد فاصل بلوار ابوذر و بلوار رضا

صندلی آقایان

تعداد صندلی های تعبیه شده در قسمت آقایان مسجد

400 عدد

ظرفیت کل

تعداد تقریبی افرادی که می توانند در داخل این مسجد حضور پیدا کنند

700 نفر

صندلی بانوان

تعداد صندلی های تعبیه شده در قسمت بانوان مسجد

350 عدد

رزرو مساجد مشهد

X

مسجد الزهرا احمدآباد مشهد تلفن و آدرس جهت رزرو | تشریفات شمس - شرکت تشریفات شمس