آیکون منو

رزرو مسجد الزهرا احمدآباد مشهد با یک تماس

مسجد الزهرا احمدآباد مشهد

آسانسور : دارد

جهت تماس برای رزرو ضربه بزنید

منطقه

این مسجد در خیابان احمد آباد قرار دارد

خیابان احمدآباد , حد فاصل بلوار ابوذر و بلوار رضا

صندلی آقایان

تعداد صندلی های تعبیه شده در قسمت آقایان مسجد

80 عدد

ظرفیت کل

تعداد تقریبی افرادی که می توانند در داخل این مسجد حضور پیدا کنند

400 نفر

صندلی بانوان

تعداد صندلی های تعبیه شده در قسمت بانوان مسجد

80 عدد

رزرو مساجد مشهد

X

مسجد الزهرا احمدآباد مشهد به همراه شماره تلفن و آدرس - شرکت تشریفات شمس