آیکون منو

رزرو مسجد الجواد (ع) با یک تماس

مسجد الجواد (ع)

آسانسور : نا معلوم.

جهت تماس برای رزرو ضربه بزنید

منطقه

این مسجد در خیابان دانشگاه سراب قرار دارد

میدان شهدا - خیابان دانشگاه - نبش کوچه سجادیه

صندلی آقایان

تعداد صندلی های تعبیه شده در قسمت آقایان مسجد

80 عدد

ظرفیت کل

تعداد تقریبی افرادی که می توانند در داخل این مسجد حضور پیدا کنند

۵۰۰ نفر

صندلی بانوان

تعداد صندلی های تعبیه شده در قسمت بانوان مسجد

80 عدد

رزرو مساجد مشهد

X

مسجد الجواد (ع) بهمراه آدرس شماره تلفن تشریفات - شرکت تشریفات شمس