آیکون منو

حسینیه نصرت مشهد | رزرو و شماره تماس

حسینیه نصرت مشهد

آسانسور : به دلیل همسطح بودن مسجد در قسمت آقایان و بانوان نیازی به آسانسور نیست.

جهت تماس برای رزرو ضربه بزنید

منطقه

این مسجد در خیابان سه راه ادبیات قرار دارد

خیابان ابن سینا , نبش ابن سینا ۱۰

صندلی آقایان

تعداد صندلی های تعبیه شده در قسمت آقایان مسجد

80 عدد

ظرفیت کل

تعداد تقریبی افرادی که می توانند در داخل این مسجد حضور پیدا کنند

۳۵۰ نفر

صندلی بانوان

تعداد صندلی های تعبیه شده در قسمت بانوان مسجد

80 عدد

رزرو مساجد مشهد

X

حسینیه نصرت مشهد تلفن و آدرس جهت رزرو | تشریفات شمس