آیکون منو

رزرو مسجد المنتظر مشهد با یک تماس

مسجد المنتظر مشهد

آسانسور : ندارد

جهت تماس برای رزرو ضربه بزنید

منطقه

این مسجد در خیابان سازمان آب قرار دارد

سازمان آب - بلوار شهيد صادقي -بين صادقي 19 و 21 - مقابل دفتر روزنامه خراسان

صندلی آقایان

تعداد صندلی های تعبیه شده در قسمت آقایان مسجد

80 عدد

ظرفیت کل

تعداد تقریبی افرادی که می توانند در داخل این مسجد حضور پیدا کنند

800 نفر

صندلی بانوان

تعداد صندلی های تعبیه شده در قسمت بانوان مسجد

80 عدد

رزرو مساجد مشهد

X

مسجد المنتظر مشهد به همراه آدرس تلفن تشریفات - شرکت تشریفات شمس