آیکون منو

رزرو حسینیه معین الضعفا مشهد با یک تماس

حسینیه معین الضعفا مشهد

امکانات رفاهی : سرویس بهداشتی ، کفشداری ، جای پارک خوب ، آسانسور

جهت تماس برای رزرو ضربه بزنید

منطقه

این حسینیه در خیابان سناباد قرار دارد

خیابان سناباد - کوچه شهید ابراهیم محبوب - نبش چهار راه اول

صندلی آقایان

تعداد صندلی های تعبیه شده در قسمت آقایان حسینیه

80 عدد

ظرفیت کل

تعداد تقریبی افرادی که می توانند در داخل این حسینیه حضور پیدا کنند

400 نفر

صندلی بانوان

تعداد صندلی های تعبیه شده در قسمت بانوان حسینیه

70 عدد

X

حسینیه معین الضعفا مشهد به همراه آدرس و شماره تلفن - شرکت تشریفات شمس