آیکون منو

رزرو حسینیه تهرانی ها با یک تماس

حسینیه تهرانی ها

آسانسور : دارد.

منطقه

این حسینیه در خیابان آخوند خراسانی قرار دارد

خیابان اخوند خراسانی، بین میدان گنبد سبز و خراسانی 12 شماره‌تماس:09150606206

صندلی آقایان

تعداد صندلی های تعبیه شده در قسمت آقایان حسینیه

60 عدد

ظرفیت کل

تعداد تقریبی افرادی که می توانند در داخل این حسینیه حضور پیدا کنند

۵۰۰ نفر

صندلی بانوان

تعداد صندلی های تعبیه شده در قسمت بانوان حسینیه

60 عدد

X

حسینیه تهرانی ها در مشهد - آدرس و شماره تماس جهت رزرو - شرکت تشریفات شمس