آیکون منو

رزرو حسینیه نصرت مشهد با یک تماس

حسینیه نصرت مشهد

آسانسور : به دلیل همسطح بودن مسجد در قسمت آقایان و بانوان نیازی به آسانسور نیست. شماره‌تماس:09150606206

جهت تماس برای رزرو ضربه بزنید

منطقه

این حسینیه در خیابان سه راه ادبیات قرار دارد

خیابان ابن سینا , نبش ابن سینا ۱۰

صندلی آقایان

تعداد صندلی های تعبیه شده در قسمت آقایان حسینیه

80 عدد

ظرفیت کل

تعداد تقریبی افرادی که می توانند در داخل این حسینیه حضور پیدا کنند

۳۵۰ نفر

صندلی بانوان

تعداد صندلی های تعبیه شده در قسمت بانوان حسینیه

80 عدد

X

حسینیه نصرت مشهد ✔️ تلفن و آدرس جهت رزرو حسینیه نصرت در مشهد - شرکت تشریفات شمس