آیکون منو

رزرو حسینیه دخت پیامبر مشهد با یک تماس

حسینیه دخت پیامبر مشهد

امکانات رفاهی : سرویس بهداشتی ، کفشداری ، جای پارک متوسط شماره‌تماس:09150606206

جهت تماس برای رزرو ضربه بزنید

منطقه

این حسینیه در خیابان فلسطین قرار دارد

خیابان فلسطین - داخل فلسطین ۱۴

صندلی آقایان

تعداد صندلی های تعبیه شده در قسمت آقایان حسینیه

50 عدد

ظرفیت کل

تعداد تقریبی افرادی که می توانند در داخل این حسینیه حضور پیدا کنند

۳۰۰ نفر

صندلی بانوان

تعداد صندلی های تعبیه شده در قسمت بانوان حسینیه

50 عدد

X

حسینیه دخت پیامبر مشهد - آدرس و شماره تلفن جهت رزرو - شرکت تشریفات شمس